Panorama – 2014

2014 Panorama

BIFED 2014 Panorama bölümü 40 belgesel ve kısa filmden oluşuyor. Alt başlıklar tematik bir biçimde düzenlenmiştir. Alt başlıklar şu şekildedir: Su, Şehir , Yeryüzü, Küreselleşme, Yerel, Emek, Direniş, KALAN ve Anke Atamer Çocuk Filmleri Bölümü.

Kalan

Bu bölüm, kayıpları ve geçmişi araştıran belgesellere ayrılmıştır. Günümüzü etkiledikleri gibi küreselleşme ve modernleşme yoluyla kültürel ve ekolojik kayıpları da etkileyen geçmişte gömülü kalmış siyasi ve toplumsal travmalar bu bölümdeki belgesellerde ele alınmaktadır.

(KALAN ve Z-Yapım’ın desteği sayesinde gerçekleştirilmiştir)

Anke Atamer Çocuk Filmleri Bölümü

Bozcaada’daki çocukların dikkatini çekmek, onları belgesel dünyasıyla tanıştırmak ve çevre konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla çocuklar için özel gösterimler düşünülmüştür. ‘Anke Artamer Çocuk Filmleri Bölümü’ çevreye ve çocukların eğitimine gösterdiği bağlılıkla hatırlanan Anke Atamer’in anısına düzenlenmiştir.Atamer’in yaz kampları sayısız genç insanın hayatını etkilemiştir.

YERYÜZÜ

DİRENİŞ