Panorama 2015

2015 Panorama

Bütün dünyadan belgesellerin olduğu bu seçki, sorunlarımıza yerel ve küresel açıdan nasıl farklı şekillerde yaklaşabileceğimizi ortaya koyuyor. Fakat dünyada hepimizin ortak birtakım sorunları var gibi görünüyor. Bu sene belgeselleri özetleyen şu kategorileri yarattık:

Gıda: Yediğimiz nedir?, Enerjinin bedeli, Turizmin bedeli, Yerel Yaşam – Yaşam hakkı, Yerleşimler, Geriye bakmak, İş, Çatlamalar, Yaşamın gölgeli alanaları, Duyuların sınırları

.

Gıda: Neler yiyoruz? Gelecekte neler yiyeceğiz?

Bu kısımdaki temel meseleler arasında gıda üretimi, zirai zorluklar ve geleceğe ilişkin sorular yer alıyor.

Enerjinin Bedeli:

Enerji – modern yaşamın temel kaynağı. Peki enerji üretiminin gölgeleri ne olacak? Enerji üretimi yüzünden başımıza gelen onca felaket? Peki ya gelecek? Enerji üretiminin zorluklarıyla doğrudan uğraşmakta kalan yerel nüfuslar? Atıklardan kaynaklanan sorunları nasıl çözmeli? Bütün bunlar bu kısımdaki temel sorulardan bazıları.

Turizmin bedeli

Turizm pek çok bölgenin ana gelir kaynağı. Peki bu sektörün arkasında neler yatıyor?

Yerel Yaşam – Yaşam Hakkı

Endüstriyel hayat için gerekli pek çok kaynak yerli halkların topraklarında. Dış dünya onların kültür ve tarihlerine, yaşam haklarına saygı göstermeden topraklarını sömürüyor, yerleşim alanlarını kirletiyor ve kutsal alanlarına atıklarını bırakıyor. Bu kısımda hakları için savaşan becerikli ve güçlü seslere yer veriyoruz.

Yerleşimler

Mutenalaştırma, su, aşırı nüfus, spekülasyon, atık – modern yaşam biçimi pek çok sıkıntıya yol açıyor.

Geriye Bakmak

Bütün gezegende yeni direniş biçimleri ortaya çıkarken geçmişe dönüp daha önceki direniş hareketlerinden ne tür dersler çıkarabileceğimize ve daha iyi bir dünya için nasıl savaşabileceğimize bakıyoruz.

İş

Pek çok insan hayatlarını iş dünyasında geçiriyor. Bu kısmın odağında hastalıklara, kirliliğe, kırsal göçe ve fakirliğe neden olan iş dünyası var.

Çatlamalar

Son yılların temel meseleleri olan savaşlar ve zorunlu göçler… 2050 yılı itibariyle 200 milyon kişinin iklim dolayısıyla göçmen olacağına dair tahminler var. Bu kısımdaki belgeseller bizlere bazı göçmenlerin ve çatışma kurbanlarının hikâyelerini anlatıyor.

Yaşamın Gölgeli Alanları

Bu kısmı hayatın kıyısına bırakılmış topluluklara, bireylere ve gruplara dair belgesellere ayırdık.

Duyuların Sınırları

Duyularımız hayal algımızı sınırlayabilir ya da genişletebilir. Bu kısımdaki belgeseller duyu evrenimizi irdeliyor.