Katılım şartnamesi

Katılım Şartnamesi – 2017

BIFED – Bozcaada Uluslarası Ekolojik Belgesel Film Festivali

 

1. Tarihler

BIFED 11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleştirilecektir. Festivalin yarışma bölümünde yer alacak olan filmler konularını çevre sorunlarından almış ve 1 Ocak 2013 tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır.

2. Festival’in Misyonu

BIFED’in amacı ekolojiyi (doğa, toplum, kültür) konu alan seçkin filmleri tüm dünyadan Bozcacada’ya getirmek, sanat ve ekoloji alanlarını birleştirmek ve finalistler arasından da en mükemmel olarak niteleneni ödüllendirmektir. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2017’tır.

Önseçim için gönderilmiş olan kopyalar (flash diskler, DVD’ler, kartlar, vb.) iade edilmeyecek ve BIFED arşivinde saklanacaktır. Özellikle geri istenildiğinde ise gönderim ücreti film sahibi ya da sahipleri tarafından karşılanacaktır.

3. Festivalin Bölümleri

Uluslararası belgesel yarışması
Uluslararası öğrenci belgesel yarışması
Film gösterimi (tematik olarak, yarışma amacı olmaksızın düzenlenmiştir)

4. İstenilen Belgeler

Telif hakları sahibinin imzaladığı ve tam olarak doldurulmuş olan başvuru formu.
Başvuru formunun bir kopyası otomatik olarak Festival elektronik posta adresine gönderilir. Başvuru formunun yollanması tanımlanmış olan şartnamenin kabul edildiğini öngörür. Filmler aşağıdaki gibi gönderilebilir:

A. Video link. Katılımcıların video uzantıları şifre koruması altında ise bunu başvuru formunda uzantıyı ve şifreyi vererek belirtmeliler.

B. Katılımcılar DVD ya da falsh disklerini posta ya da kurye ile yollayabilirler: (DVD PAL –bölge 0/2- İngilizce ya da Türkçe versiyon).

Lütfen DVD ya da flash disk üzerine filmin ve yönetmenin adını yazın.

Talep edilen tüm dokümanlar 15 Mayıs 2017 tarihine kadar Festival ofisine, bu adrese ulaşmış olmalıdır:

İstanbul Bilgi Üniversitesi
c/o BIFED
Santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13
34060 Eyüp İstanbul
Tel: (0212) 311 50 00

Türkiye dışından gönderilen materyallerle lütfen “ticari bir değeri yoktur, kültürel amaçla gönderilmektedir” ibareli gümrük beyanını ekleyin.
Kurallara uyulmadan gönderilmiş olan paketler geri çevrilecektir. Gümrük bedelleri Festival tarafından karşılanmayacaktır. Gönderilmiş olan materyaller geri yollanmayacak, tüm DVD ya da diğer materyaller Festival arşivinde saklanacaktır.

5. Festivale kabul edilen filmler

Festivalin yarışma bölümüne başvuran filmler uluslararası bir seçici kurul ve uluslararası sanatçılar ve film, sanat, ekoloji ve çevre alanlarından profesyonellerden oluşan jüri tarafından BIFED 2017 finalinde değerlendirilecektir. Yarışmaya kabul edilen eserlerin sahipleri 15 Temmuz 2017 tarihine kadar bilgilendirilecektir. Seçici kurul ve jürinin kararı mutlaktır.

BIFED festival sonrasında ticari bir amaç gözetmeksizin, asli amacını da öne çıkarmak amacıyla filmleri yeniden gösterme hakkına sahiptir.

Gösterim formatının teknik şartnamesi:

Video specs:
H264 codec
15000-20000 kbps bitrate
Progressive
AAC or Dolby tercihen 320Kbps bitrate veya LPCM Audio

Altyazılar:
Filmler İngilizce altyazılı olmalı, tercihen opsiyonel teknikle hazırlanmalı. Ayrıca, İngilizce diyalog listelerinin gönderilmesi de zorunludur.

6. Ücretler

Festivale film başvuruları ücretsizdir. Festivalde tüm gösterimler ücretsizdir.
Gönderilen tüm materyallerin posta ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

7. Çeviriler

Yabancı dillerdeki tüm filmler altyazılı olarak gösterilecektir. Türkçe filmlerin de İngilizce altyazısı olması zorunludur. Tüm festival belgeleri ve metinleri hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanacaktır.

8. Jüri ve Ödüller

Resmi ödüller en az beş kişiden oluşan ve Festival yönetimin belirlenen uluslararası yetkin bir jüri tarafından kararlaştırılacaktır. Ödüller ve mansiyonlar Festival süresince duyurulacaktır.

9. Anlaşma

Festivale katılım için yapılan başvuru şartsız olarak tüm şartnamenin kabul edildiğini gösterir. BIFED yönetimi şartnamede belirtilen maddeler üzerinde değişikler yapma hakkını saklı tutar.

BIFED – Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Filmler Festivali

Bozcaada Belediyesi
Bozcaada – Çanakkale

Tel: 0090-541-53420509
info@bifed.org

Başvuru Formu