ATÖLYE

ALPER MARAL ATÖLYE: 31.10-1.11.2014

BELGESEL SİNEMADA MÜZİK: ARAÇ VE AMAÇ/ÖZNE VE NESNE ARASINDA ETİK, ESTETİK VE TEKNİK SALINIMLAR

Bu seminer ve takip edecek atölye çalışmasında, besteci ve müzikolog Alper Maral film müziklemenin temellerini, özellikle belgesel sinemadaki örneklere odaklanarak, özetlemeye çalışacak. Hem olumlu hem de olumsuz örnekler üzerinden, müzikleme yoluyla yapılan şartlandırma ve manipülasyonları deşifre etmenin yanı sıra, müziği ve üretenlerini tematize etmenin boyutlarını, sosyolojik, iletişimsel, etnomüzikolojik, ve çok daha önemlisi: etik anlayışlar ve ilgili metodolojiler yardımıyla kuşatmayı, ötesinde, eleştirel bir yaklaşım geliştirmeyi, önerecek. Katılımcılarda müzik bilgisi aranmamaktadır.

Alper Maral, müzikolog, kompozitör. YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde tam zamanlı, İ. Bilgi ve GSÜ İletişim Fakülteleri’nde yarı zamanlı öğretim üyesidir (Doç. Dr.). Çağdaş müzik-politika ilişkisine odaklı Yeni Dünya Düzeninin Olumsuzluklarıyla Sarsılan Toplumda Müzik ve Techniques of 20th Century Turkish “Contemporary” Music. (Mark Lindley ile birlikte) adlı kitapları, iletişim odaklı çok sayıda makalesi ve kitap bölümü vardır. Hâlen Uluslararası Çağdaş Müzik Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Uluslararası Müzik Enformasyon Merkezleri Birliği Türkiye Delegesi, Yeni Müzik Kooperatifi ve İstanbul Barok Derneği Başkan Yardımcısı ve Sanat Kütüphaneleri Platformu kurucu üyesi ve Kültür Araştırmaları Derneği üyesi olarak aktif görev yapmaktadır.

Film müziği alanında birçok yapıtı ve yayını bulunan Maral, sayısız seminer, konferans ve atölye çalışması yürütmüş, birkaç uluslararası ödüle layık görülmüştür.

  • Bozcaada Belediye Başkanlığı Bozcaada, Türkiye

  • info@bifed.org

#BIFED2020 Ana Yarışma ve Panorama filmlerini izlemek için
bifedonline.org

Türkiye Panorama filmlerini izlemek için
youtube.com/c/BIFED