AYKAN ÖZENER: OKUL

CATEGORY

2014-Sergi

Aykan Özener’in Kapatılmış Mekanları Ulus devlet kurucu mekanlarından biride eğitim kurumları, ilköğretim binalarıdır. 1980 sonrası modernist yaklaşımların tasviyesi süreci ile birlikte özellikle köy okulları sistem dışı bırakılmıştır. Boşluğa düşmüş devlet ideolojisi ve ütopyası mekan kodlamalarını bedensizleştirmiş ve anlamsızlaştırmıştır. Bu yalnızlığın, nostaljik hüznün paradoksuna odaklanmış bir kamera devlet yurttaş ilişkisinin terkedilmiş bir döneminin gerçekliğini gözler önüne seriyor. Duru ve net bir söylemle nesnesini önüne alan bu bakış açısı aynı zamanda üstü örtük bir şiddetin varlığını bugüne taşıyor.

(Feyyaz Yaman)

Aykan Özener 1964 Balıkesir doğumludur. Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını “Arkeoloji Biliminde Fotoğraf Teknikleri” adlı teziyle bitirdi. Fotoğraf çalışmalarına 1983 yılında başladı. 1987 yılında afsad’a (ANKARA FOTOGRAF SANATÇILARI DERNEĞİ ) üye olmasıyla fotoğrafta yeni arayışlar içerisine girdi.1987-1995 yıllarında AFSAD çatısı altında sürdürdüğü çalışmalarına bağımsız olarak devam etmektedir.

Kişisel sergiler açtı. Fotoğrafları, yazıları, kültür ve sanat dergilerinde yayınlandı. Seminerlere katıldı. Çanakkale Fotoğraf Festivalleri düzenledi.

Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite’sin de fotoğraf üzerine dersler vermekte, aynı zamanda da yine Çanakkale’de kurduğu Pan Görsel Kültür Derneği’nin yönetim kurulu başkanıdır. Aktüel Arkeoloji Dergisi Fotoğraf Editörlüğünü yürütmektedir.

  • Bozcaada Belediye Başkanlığı Bozcaada, Türkiye

  • info@bifed.org