Özel Gösterimler

Her yıl birkaç belgesel ya da deneysel film Özel Gösterim kategorisinde yer almaktadır. Festivalde yarışmayan ancak spesifik bir konuyu vurgulamak için özel olarak seçilen eserler bu kategoride gösterilmektedir.

Kum
Yeryüzünde Atom Bombaları