Özel Gösterimler

Her yıl birkaç belgesel ya da deneysel film Özel Gösterim kategorisinde yer almaktadır. Festivalde yarışmayan ancak spesifik bir konuyu vurgulamak için özel olarak seçilen eserler bu kategoride gösterilmektedir.

4857
Çevrekırım
Nöbetçiler
Tarım İçin Su