Türkiye Panorama Filmleri

  Efe Dayı, Harun Akça, 19’ Efe Dayı doğa aşığı bir insan ve kendisinin de yaşamını sürdürdüğü Çay Bağları’nda villa yapımına karşı savaşmakta. https://youtu.be/LhH-reWhoiE   Ege’nin Son Baharı, Onur Erkin, 23’ Ege’nin Son Baharı yeşilliyle doğasıyla ülkemizin en verimli topraklarına sahip olan Aydın’ın jeotermal elektrik üretim santralleriyle bir yok oluşa sürüklenişini ve topraklarına sahip çıkmaya çalışan Ege insanının bu yok oluşu durdurmak için verdikleri mücadeleyi ele alır. https://youtu.be/gMsZHw09Nuw   İda’nın Bekçileri, Tolga Barman, 23’ Kazdağları’nda kurulması planlanan altın madeni, Türkiye’de her kesimden insanların bir araya gelerek tepki göstermesine yol açmıştır. Bir gece bekçisi, ormanda yaşayan ve doğadan topladığı bitkilerle kendisine kıyafet yapan bir “ağaç” kadın ve 30 yıldır doğa mücadelesini sürdüren bir doktor da bu mücadeleye katılır.     Jeotermal Yetti Gari, Murat Yüksel, 20’ Aydın bölgesinde yaşayan ve jeotermal elektrik santrallerine karşı mücadele eden köylüler ve aktivistlerin hikâyesini anlatıyor. https://youtu.be/g_NH1ow2hVE   Rant Uğruna, Nejla Osseiran, 6’ Kazdağları’nda altın arayan şirketin ağaç katliamına karşı Temmuz 2019’da başlayan halk nöbeti, Türkiye’de en büyük çevre hareketi olarak tarihe geçmiş olabilir.   Beyaz Altın, Ali Cem Şimşek, 9’ Taşköprü ilçesinde bir problem yaşanıyor. Buradaki insanlar hayatları boyunca bildikleri şeyin ellerinden gitmesini istemiyor ve bunun için mücadele veriyorlar. Bu hikâyede kim haksız, kim yanlış yapıyor bilemiyoruz. Cebinde parası kalmadığı için “Çin sarımsağı” eken çiftçi mi yoksa buna göz yumup çiftçisine sahip çıkmayan, çiftçisini zor durumda bırakan, kendi toprağına zarar vermeye zorlayan yönetimler mi?   Çan: Bir Termik Kasabası, Mert Harmandar, 17’ Çanakkale’ye gelen bir araştırmacı ile yıllarını mücadele içerisinde geçirmiş bir aktivistin yolları Yalı Han’da kesişir. Dertleri ortaktır: termik santraller ve yıkıcı etkileri. Birlikte bir termik kasabasına dönüşen Çan’ın dünü, bugünü ve umutla inşa edilmesi istenen yarını hakkında konuşurlar.   Sınırların Ötesinde, Eylem Şen, 33’ Tarihi boyunca etrafındaki farklı coğrafyalardan göç ederek büyüyen İzmir, 2011 yılında Suriye’de başlayan savaştan kaçan 150.000 Suriyeli mülteciyi de kapsayarak yeniden şekilleniyor. Suriyeli göçmenlerin kent yaşamında hayatta kalma mücadelesine, benzersiz dayanışma ilişkileri kurarak dahil olan İzmirlilerin hikayelerine tanık olacağınız bu belgesel, dışlanma değil dayanışma ile birlikte yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor. Sınırların Ötesinde, belgeseli, insanların tüm sınırların ötesinde bağları olabileceğine dair ve göçmen düşmanlığına karşı bir gezinti sunar.   Roma Bostanı, Nesime Karateke, 26’ Cihangirlilerin son yeşil alanı Roma Bahçesi’ne Beyoğlu Koruma Amaçlı İmar Planları kapsamında dört tane üç katlı “sosyal tesis” adı altında bina yapılmak istenir. Semt dernekleri dava açar. Dava süreci devam ederken mahalleli bizim burada cafeye değil yeşil alana ihtiyacımız var “hadi gelin toprağa değelim” diyerek boş yeşil alanda bir bostan kurarlar. Bu alan önce mahallenin sorasında İstanbulluların birlikte üretip birlikte tükettiği müşterek bir alana dönüşür. Roma Bostanı’nın yarattığı ivmenin katkılarıyla açılan dava kazanılır ve imar planları iptal edilir. https://youtu.be/9-f_zIFyWM4   Anadolu’nun Meşe Ormanları, Doğa Derneği, 19’ Anadolu ve Trakya orman kuşağını bir zamanlar yoğun olarak kaplayan kurak meşe ormanları pek çok nadir ve nesli tehlikedeki canlının yaşam alanıdır. Günümüzde palamut meşesi (Quercus ithaburensis) ormanları palamutların hasat edilmesi nedeniyle yerelde korunmaya devam ediyor. Öte yandan meşe ormanları Türkiye genelinde mera olarak kullanılıyor. Bu ormanlarda meşe türleri diğer ağaçlarla birlikte karışık orman dokusu oluşturuyor. Meşe ormanları bugün ticari kızılçam ve konvansiyonel zeytin dikimlerinin çoğalması nedeniyle tümüyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. https://youtu.be/w3-qT-EvAD0