Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali

BIFED Modayı takip etmiyor, göçmen kuşlar gibi o festivalden bu festivale birlikte uçan yılın popüler filmleri BIFED için ilginç değil: Kendi kültürünün sorunlarına odaklanan, üçüncü dünyayı egzotik bir malzeme gibi sömürmeyen belgesellerin programı oluşturduğu bir festival BIFED. Hakikatin yaşı olmaz. Bu nedenle belgeselin üretim yılının yaşanan ana yakınlığından çok hakikate olan yakınlığını önemsiyoruz.

BIFED festivalini dünyanın dertleri ve zenginlikleriyle ilgili filmlerin ve her türlü sanat eserinin üretimine ve sunumuna yeni bir neden oluşturmak ve ciddi ve bağımsız bir platform yaratılmasına öncülük etmek ve bu çalışmaları ödüllendirmek için yapıyoruz.

Daha yavaş, daha yerel ve daha küçük ama en önemlisi daha hakiki olanı, bilgiyi birlikte aramak için bu festivali yapıyoruz. Ekolojik sorunlar bir yandan büyür ve çeşitlenirken bir taraftan da umut verici gelişmeler oluyor. Festivalimizi de ümit veren kalıcı bir platform oluşturmak için yapıyoruz.